top of page
uzmanlıklar

Uzmanlıklar

Androloji 

Androloji, erkek üreme sağlığı, cinsel işlev bozuklukları ve erkeklerde görülen ürolojik hastalıklarla ilgilenen tıp dalıdır. Bu alan, kısırlık, erektil disfonksiyon, prostat hastalıkları ve hormonal bozukluklar gibi konuları kapsar. Androloji, hem teşhis hem de tedavi yöntemleri üzerinde yoğunlaşarak erkeklerin genel sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefler.

İyi Huylu Prostat Büyümesi

İyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi), prostat bezinin yaşla birlikte büyüyerek idrar yolunu daraltması durumudur. Bu durum, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma ve idrar yaparken zorlanma gibi belirtilere yol açar. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, minimal invaziv prosedürler ve cerrahi müdahale bulunur.

Böbrek Tümörleri

Böbrek tümörleri, böbrek hücrelerinin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu oluşan kitlelerdir. En sık görülen türü böbrek hücreli karsinom olup, belirtiler arasında yan ağrısı, kanlı idrar ve karında kitle bulunabilir. Tedavi yöntemleri arasında cerrahi, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi bulunur.

Üretra Darlığı

Üretra darlığı, üretra kanalının daralması sonucu idrar akışının kısıtlanması durumudur. Bu durum, travma, enfeksiyon veya inflamasyon gibi çeşitli nedenlerle oluşabilir ve idrar yapma zorluğu, idrar yolu enfeksiyonları ve mesane rahatsızlıklarına yol açabilir. Tedavi seçenekleri arasında dilatasyon, üretral stentler ve cerrahi müdahale yer alır.

Prostat Kanseri

Prostat kanseri, prostat bezindeki hücrelerin kontrolsüz büyümesiyle oluşan bir kanser türüdür. Genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bu hastalık, erken evrelerde belirti göstermeyebilir, ancak ilerleyen safhalarda idrar yapma zorluğu, kanlı idrar ve kemik ağrıları gibi belirtiler görülebilir. Tedavi yöntemleri arasında cerrahi, radyoterapi, hormon tedavisi ve kemoterapi bulunur.

Üriner Sistem Taş Hastalıkları

Üriner sistem taş hastalıkları, böbreklerde, üreterlerde, mesanede veya üretrada mineral ve tuzların birikmesi sonucu taş oluşması durumudur. Bu taşlar, şiddetli ağrı, kanlı idrar, bulantı ve idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Tedavi seçenekleri arasında bol sıvı alımı, ilaçlar, ses dalgalarıyla kırma (ESWL) ve cerrahi müdahaleler bulunur.

 İdrar Kaçırma (inkontinas)

İdrar kaçırma (inkontinans), kişinin istemsiz olarak idrarını tutamaması durumudur. Bu durum, stres, ani idrar dürtüsü veya mesanenin aşırı dolması gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Tedavi yöntemleri arasında pelvik taban egzersizleri, ilaç tedavisi ve cerrahi müdahale bulunur.

Mesane kanseri

Mesane kanseri, mesane duvarındaki hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu oluşan bir kanser türüdür. En yaygın belirtisi, idrarda kan görülmesi olup, ağrılı idrara çıkma ve sık idrara çıkma gibi belirtiler de eşlik edebilir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi yer alır.

bottom of page